Previous Shows: 2015: Chill, Zen, Funk, & Twang: Chill, Zen, Funk, & Twang III: Cyndy Goldman: Top Raider

Mixed Media7 x 15 x 4 in.
Top Raider, 2014

Mixed Media 

7 x 15 x 4 in.