Previous Shows: 2015: Chill, Zen, Funk, & Twang: Chill, Zen, Funk, & Twang III: Cyndy Goldman: Free Reeling

Mixed Media 9 x 12 x 6 in.
Free Reeling, 2014

Mixed Media  

9 x 12 x 6 in.