Previous Shows: 2015: Chill, Zen, Funk, & Twang: Chill, Zen, Funk & Twang II: David Pollack: Late Winter Redhook Brooklyn

Oil on panel15 x 20 in.
Late Winter Redhook Brooklyn, 2013

Oil on panel 

15 x 20 in.