Previous Shows: 2015: Chill, Zen, Funk, & Twang: Chill, Zen, Funk & Twang I: Jason Rohlf: Oracle

Acrylic on Shop Rag14 in. x 13.5 in.
Oracle, 2014

Acrylic on Shop Rag 

14 in. x 13.5 in.